สถานีวิทยุนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการรับฟังและแนะนำเพลงของศิลปินจากค่ายเพลงต่างๆเท่านั้น ไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะละเมิดลิขสิทธิ์ของค่ายเพลงแต่อย่างใด (เว็บไซต์นี้ใช้เพื่อฟังเท่านั้น ไม่สามารถดาวน์โหลดเพลงได้)

ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาฟัง และขอบคุณค่ายเพลงทุกค่ายและศิลปินทุกท่านที่ทำเพลงดีๆมาให้เราได้ฟังกันครับ ขอบคุณครับ